مراحل چهارگانه فروش بیمه عمر

بیمه-یار-بازاریابی-بیمه

مرحله اول: یافتن مشتریان احتمالی: یعنی یافتن بازار هدفی که دارای تعداد کافی از مشتریانی باشد که تقریباً همگی آنها دارای یک نیاز ضروری، بارز و برجسته باشند که بیمه عمر پیشنهادی شما قادر به برآورده نمودن آن نیاز باشد. مرحله دوم: احراز صلاحیت و واجد شرایط بودن مشتریان: یعنی یافتن مشتریانی که از عهده […]