بازاریابی با ایمیل

بیمه-یار-بازاریابی-با-ایمیل

بیمه یار – ۱. آیا زمان مناسبی برای ارسال انتخاب کرده‌ام؟ اگر ایمیل‌های شما برای افزایش فروش ارسال می‌شود بهتر است روزهای یکشنبه، دوشنبه یا سه‌شنبه ارسال شود. بهترین زمان ارسال در روز اول صبح است. ۲. آیا موضوع ایمیل جذاب است؟ هدف از موضوع ایمیل جلب توجه مخاطب است تا حدی که ایمیل را […]